Stortinget sluttet seg i juni i fjor til regjeringen sitt forslag til reformer i bompengesektoren, hvor det ble lagt opp til en overgang til noen få bompengeselskap. Stortinget mener at færre bompengeselskap kan bidra til økt profesjonalitet i sektoren av både innkrevingen og finansforvaltningen. Samferdselsdepartementet har fastsatt regioninndeling og bedt om at fylkeskommunene samarbeider om å få på plass de nye selskapene så snart som mulig. Vest-Agder inngår et selskap for Sør-Vestlandet sammen med Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder. Fylkestinget vedtok tirsdag, mot en stemme fra Demkratene, etablering av et regionalt bompengeselskap, Sørvest Vegfinans AS, for bompengeregionen Sørlandet og Vestlandet, heleid av fylkeskommunene

Fylkestinget sluttet seg til et utkast til vedtekter med foreslått aksjefordeling for Sørvest Vegfinans AS. Samtidig ble det bevilget 100.000 kroner som Vest-Agder fylkeskommunes andel av aksjekapitalen.

Fylkestinget ser det som ønskelig at Sørvest Vegfinans AS raskt kommer i gang med å fusjonere inn aktuelle bompengeselskap. Fylkestinget ber om at selskapene Lister Bompengeselskap AS, Nye Kristiansand Bompengeselskap AS og Hidra Bompengeselskap AS blir prioritert tidlig for innfusjonering i det regionale bompengeselskapet. Fylkestinget legger til grunn at det regionale bomselskapet innfusjonerer Agder Bomdrift AS som en driftsenhet i selskapet og at denne driftsenheten lokaliseres i kristiansandsområdet.
 
Det forutsettes at dagens fordeling av garantiansvar ikke påvirkes når eksisterende selskaper innfusjoneres i det nye selskapet

Bompengereformen legger opp til at det blir etablert fem bompengeselskap som får ansvaret for innkrevingen av bompenger her i landet. Det overordnede målet med de nye selskapene er: å sørge for effektiv bompengefinansiering av transportinfrastruktur gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår. Brukervennlighet skal også være sentralt. Det er en grunnleggende forutsetning for utformingen av de nye selskapene at det ikke skal forekomme kryssubsidiering mellom de ulike bompengeprosjektene. Selskapene skal ikke ha økonomiske mål overfor eierne i form av krav til avkastning og utbytte. Det økonomiske målet er at selskapene skal gå i balanse.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer