I januar 2015 vedtok Sørlandsrådet, som leder arbeidet med Regionplan Agder 2020, å starte prosjektet «Grønne datasentre på Sørlandet». En av oppgavene var å utforme forslag til en regional strategi for hvordan Agder kan etablere en grønn verdensledende datasenterklynge på Sørlandet. Strategien foreligger nå. Fylkesutvalget besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med inntil 1.11millioner kroner til oppfølging av grønn datasenterstrategi 2016-2017. Tilskuddet ble bevilget under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 740.000 kroner til samme formål.

Et av fem hovedsatsninger i regionplanen er klima. Et viktig delmål under klima, omhandler ny grønn verdiskaping. Om dette sier planen bl.a. følgende: "Hvis Agder lyktes i å ta posisjon som en internasjonal klimaregion vil det gi regionen en fremtidsrettet og offensiv posisjon i møte med dagens utfordringer med omstilling og nedtrapping i oljerelaterte næringer etc. Dette vil være viktig for å beholde og tiltrekke seg både talent og innovasjonskraft fremover."

Datamengden i verden dobler seg i dag hver 18. måned og det trengs mye kraft for lagring og prosessering av disse datamengdene. I 2020 vil 5 milliarder mobiler, nettbrett og andre "duppedingser" være knyttet til internett. «Skyen» består egentlig av store datasentre som krever betydelige mengder kraft. I Europa alene, er det forventet at det fram mot 2020 vil bli bygd 200 nye datasentre. Investeringene i disse vil være på et tre sifferet antall milliarder kroner, og skape flere titalls tusen nye arbeidsplasser. Kraft kan utgjøre opptil 60 prosent av driftsutgiftene for disse datasentre, og de største bruker like mye kraft som de største industribedriftene i Norge. Det stadige økende kraftbehovet har ført til at datasenter-bransjen i dag står for større globale klimautslipp enn verdens samlede flytrafikk. Det er derfor databransjen trenger rimelig fornybarkraft.

I tillegg kan Agder tilby sikker kraftforsyning, industriell kompetanse, universitet, sentral beliggenhet sydligst i Norge, kjølig klima og stabile politiske forhold - faktorer som datasenterbransjen anser som viktige. Agderfylkene har derfor i følge bransjens egne kriterier gode forutsetninger for etableringer av store datasentre

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2016 | Skriv ut siden