Fylkeskommunen har en pott på 1,15 millioner kroner til utviklingsarbeider i de fire historiske sørlandsbyene i Vest-Agder; Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord. Tilskuddet er en oppfølging av strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder og skal stimulere kommunene til å følge opp målsetningene i strategien. Innen søknadsfristen hadde de fire kommuner søkt om støtte. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tildelte 4.mai midler til prosjekter i Mandal, Farsund og Flekkefjord. I et møte denne uken ble det også besluttet å tildele midler til tiltak i Kristiansand.

Mandal kommune er tildelt 400 000 kroner til et prosjekt som omfatter utvikling av attraktive byrom i Øvrebyen. En eksisterende lekeplass i Vognmannsgata skal opprustes.

Farsund kommune mottar 347 000 kroner  til et tiltak som benevnes forbindelse historisk sentrum - ny bydel i randsone. Prosjektet tar sikte på å få til en attraktiv og funksjonell adkomst fra det nye handelssenteret og parkeringsplassen på Nordkapp til Storgata og byens historiske sentrum

Flekkefjord får samlet 300 000 kroner til to prosjekter. Det ene, som omfatter belysning i byens historiske sentrum, gis 250 000 kroner. Det skal utarbeides en helhetlig belysningsplan. Det tildeles 50 000 kroner til et prosjekt benevnt: Gatekunst. Konkret handler det om "StreetART Hollenderbyen" som omfatter moderne kunstformer på vegger i den gamle bydelen. Det vil dreie seg om fem nye kunstverk i år. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale kunsttalenter og etablerte gatekunstnere.

I dag ble det besluttet at for Kristiansands del gis det et tilskudd på 203 000 kroner til et prosjekt i Vestre havn hvor det skal gjennomføres arbeid på et byrom mellom Havnegaten og Havnekvartalet. Dette er et ledd i å styrke og utvikle Kvadraturen. Dette prosjektet må ikke komme  i konflikt med regionale samferdselsinteresser i området.  Kristiansand kommune oppfordres til å vurdere om andre byrom enn Vestre Havn er mer egnet som prosjektareal for å arbeide med tema midlertidig byrom som verktøy i styrking og utvikling av Kvadraturen. Fylkeskommunen vil ikke ha innvendinger til at tilskuddet benyttes til andre prosjekter for midlertidige byrom i Kvadraturen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juni 2016 | Skriv ut siden