Fylkesutvalget besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune åpner for å kunne støtte etablering av nye hurtigladere i fylket med opptil en tredjedel av kostnaden, oppad begrenset til 150 000 per lader. Støtten skal vurderes utfra følgende: Den aktuelle kommunens bidrag til etableringen av hurtigladeren. Hurtigladerens tilgjengelighet for allmenheten. Og i hvor stor grad hurtigladeren er tilrettelagt for ulike typer elbiler. Satsingen på ladestasjoner har bakgrunn i en ny strategi for ladeinfrastruktur på Agder hvor det skal legges til rette for økt bruk av ladbare kjøretøyer. Den legger opp til at fylkeskommunene skal bidra med støtte til etablering av hurtigladere slik at det ikke er mer enn 50-60 kilometer avstand. mellom hurtigladere i Agder.


Vest-Agder fylkeskommune har gjennom arbeidet med Regionplan Agder 2020 og sammen med Aust-Agder fylkeskommune tidligere gitt støtte til fem hurtigladere langs E18/E39. I Vest-Agder ble det gjennom dette arbeidet etablert hurtiglager i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. I tillegg har Vest-Agder fylkeskommune deltatt med støtte til en hurtiglader på Evje.

Videre har fylkeskommunen gjennom arbeidet med Listerpakken EL () gitt støtte til en hurtiglader i Lyngdal. Gjennom dette arbeidet har også Sirdal kommune i 2015 fått støtte til to planlagte hurtigladere.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2016 | Skriv ut siden