Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene. Dette er bestemmelser fylkeskommunene må forholde seg til under saksbehandling og ved fordeling.

Av overskuddet til Norsk Tipping gikk 64 prosent til idrettsformål i 2016. Den største delen av beløpet øremerkes til utbygging av idrettsanlegg i kommunene. Søknadene om spillemidler fra kommuner og frivillige organisasjoner fordeles mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg er ikke spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, men målsettingen er å være allment tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet.

Totalt er det blitt søkt om spillemidler for 8 032 000 kroner til nærmiljøanlegg.
Tabellen viser at det er 43 godkjente søknader til nærmiljøanlegg i Vest-Agder, hvor det skal fordeles 4 519 000 kroner.

Nærmiljøanlegg:

 

Søknadsnavn

 

Søker

 

Ny/Fornyet/Gjentatt år

Tidligere tildelte spillemidler

Godkjent søknads-sum

Karuss skole frisbeegolf

Kristiansand Kommune

Fornyet 2015

 

52 000

Kirkebanen anlegg for bevegelse 2

Kristiansand Kommune

Fornyet 2015

 

233 000

Sandloveien flerbruksfelt for ballspill

Tranestien, Sandloveien, Heilosvingen Vel

Fornyet 2015

 

150 000

Kirkebanen anlegg for bevegelse 3

Kristiansand Kommune

Fornyet 2015

 

244 000

 

Gangdalslia balløkke kunstgressdekke

Gangdalen Nord velforening

Fornyet 2015

 

300 000

Andøya ballbinge, rehabilitering av kunstgresset

Ytre Andøya Vel

Ny

 

108 000

Mandal videregående skole sandvolleyballbane trinn 1

Vest-Agder Fylkeskommune

Fornyet 2015

 

 

150 000

Mandal videregående skole sandvolleyballbane trinn 2

Vest-Agder Fylkeskommune

Fornyet 2015

 

197 000

Nærmiljøanlegg for racketsport

Farsund Tennisklubb

Ny

 

237 000

Oppgradering av tilrettelagt sti Varbakk

Farsund Kommune

Fornyet 2015

 

275 000

Treningsapparater Grønnes treningspark

Flekkefjord Kommune

Fornyet 2015

 

146 000

Skarpengland skole sandvolleyballbane

Vennesla Kommune

Fornyet 2014

 

129 000

Skarpengland aktivitetsløkke

Vennesla Kommune

Fornyet 2014

 

300 000

Vedderheia ballbinge rehabilitering av kunstgresset

Vedderheia Vel, Søgne

Ny

 

136 000

Nygård skole bordtennisbord

Søgne Kommune

Ny

 

30 000

Lunde skole bordtennisbord

Søgne Kommune

Ny

 

32 000

Langenes skole bordtennisbord

Søgne Kommune

Ny

 

30 000

Gapahuk Nome

Øyslebø Vel, Marnardal

Ny

 

46 000

Åseral skole Utendørs fitnessanlegg

Åseral Kommune

Fornyet 2015

 

299 000

Åseral skole ballflate

Åseral Kommune

Fornyet 2015

 

300 000

Konsmo skole aktivitetsområde med klatretårn

Audnedal Kommune

Fornyet 2015

 

298 000

Rehabilitering av ballbinge på

Konsmo skole

Audnedal Kommune

Fornyet 2015

 

101 000

Austerdalen Slengtaupark

Kvinesdal Kommune

Fornyet 2015

 

300 000

Liknes skole Skileik Nedre plass

Kvinesdal Kommune

Fornyet 2015

 

126 000

Liknes skole Klatrejungel

Kvinesdal Kommune

Fornyet 2015

 

300 000

Totalt fordeles kr 4 519 000,- til nærmiljøanlegg

4 519 000

av caha36, publisert 2. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer