Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 100 000 kroner i 2016 til utbedring av Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne. Vennesla kommune bevilget også 100 000 kroner tidligere i vår. Tilskudd for 2017 og 2018, vil bli innarbeidet i de årlige budsjettprosessene i Vest-Agder fylkeskommune.

På Steinsfoss i Vennesla ligger en av Nord-Europas lengste eksisterende tømmerrenner, som er om lag fem kilometer lang. Sammen med Setesdalsbanen og den eldre kraftutbyggingen i vassdraget utgjør tømmerrenna et enestående kulturlandskap i Otra i dag. Tømmerrenna er i dag mye brukt som tursti.

Steinfoss Tømmerrenne ble bygget i tidsrommet 1954-1957, og lagt ned som tømmerrenne for transport av tømmer i 1981. Stiftelsen Steinsfoss ble opprettet for å ta vare på kulturminnet som renna utgjør, og har greid å ta vare på kulturminne ved avkastning av et fond som ble gitt som gave ved nedleggelsen av renna og opprettelsen av stiftelsen. På grunn av dagens dårlige renteavkastning greier ikke stiftelsen å skaffe nok kapital til å vedlikeholde kulturminnet på en forsvarlig måte. Dette har vært situasjonen de siste 10 årene, og dette har bare blitt vanskeligere de siste årene hvor forfallet har satt sitt tydelige preg.

På bakgrunn av dette har styret i stiftelsen søkt penger til vedlikehold nasjonalt og lokalt for å ta vare på dette viktige kulturminnet.  Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune har over flere år vist en stor grad av velvilje for å bevare Steinsfoss Tømmerrenne som kulturminne, ved å bevilge et mindre årlig driftstilskudd på  20 000 kroner hver for å gjøre stiftelsen i stand til å håndtere faste utgifter.  

Planen videre nå er å fortsette utbedringen opp til Beihølen. Kostnadsrammen for dette er satt til 1,5 millioner kroner. Utbedringen er planlagt utført over tre år, og for inneværende år vil utbedringen skje på den første kilometeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. juni 2016 | Skriv ut siden