De siste månedene har mange nye mennesker kommet til Sørlandet. Vest-Agder-museet ønsker alle asylsøkere og flyktninger hjertelig velkommen. Asylmottakere får fri inngang ved å vise frem ID-kortet sitt, flyktninger ved å vise frem et spesialdesignet kort. Sistnevnte kort kan fås ved henvendelse til kommunen man er bosatt i.

Migrasjon har alltid vært en viktig del av Sørlandets historie, og i de siste månedene har mange nye mennesker kommet til Agderfylkene, med hver sin individuelle bakgrunn, historie- og kulturforståelse.

-Vi er overbevist om at kunnskap om hverandres kultur vil fremme dialog og integrasjon. Som første skritt i retningen av å bli bedre kjent med kulturelle likheter og forskjeller, inviterer vi nå alle asylsøkere og flyktninger til å ta et dypdykk i Norges mangfoldige kultur og historie, skriver Vest-Agder museet på nett..

-Ut 2016 tilbyr vi gratis inngang ved våre avdelinger Flekkefjord museum, Nordberg fort på Lista, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal museum, Kanonmuseet på Møvig, Kristiansand museum, Gimle Gård og Odderøya museumshavn. Gratisbilletten gjelder inngang til museets ordinære tilbud og arrangementer. Eventuelle prisede tilleggsaktiviteter ved den enkelte museumsavdeling er ikke inkludert i tilbudet.

-Velkommen til mange spennende opplevelser og oppdagelser ved museets avdelinger!

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2016 | Skriv ut siden