Fylkestinget vedtok i dag, mot en stemme fra Demokratene, et forprosjekt for bygging av et nytt bussanlegg i Kristiansandsregionen. Det ble fastsatt en ramme på 257 millioner kroner til realisering av anlegget som skal bygges på tomten til det nedlagte jernstøperiet på Dalane nord for sentrum. Partiene AP, Frp og DEM oppnådde ikke flertall for et forslag om å trekke et verkstedbygg til 48 millioner kroner ut fra prosjektet. Fra Vest-Agder fylkeskommunes side vi anlegget være et aktivt bidrag til å nå samfunnsmålet om null vekst i personbiltrafikken. Målet er at bussanlegget står klart for leietaker senest 1.mai 2018, slik at driften kan starte 1.juli 2018.

Det nye bussanlegget betegnes som en viktig brikke i arbeidet med å legge til rette for vekst i antall kollektivreisende i Kristiansandsregionen. Anlegget vil redusere trengselsbelastningene og miljøulempene ved redusert tomkjøring. Anlegget vil være konkurransefremmende og effektiviserende for bussdriften. Det er etablert, eller det etableres, offentlig kontrollerte bussanlegg i alle storbyregionene i Norge i dag.

Dagens operatørkontrakt for bussdriften i Kristiansandsregionen går ut 30.juni 2018. Per dato har dagens bussoperatør 132 busser. Bussanlegget er i denne fasen dimensjonert med fasiliteter og oppstillingsplasser for 150 busser. De første årene etter ferdigstillelsen av anlegget forventes det at verkstedsbelegget vil være noe lavere enn i senere år. Dette skyldes både at antall busser forventes å øke over tid og at vedlikeholds-/verkstedsbehov forventes å øke etter hvert som bussparken blir eldre. Det er tilrettelagt for en senere utvidelse av antall oppstillingsplasser til totalt 190 busser. Ved senere utvidelse av antall bussoppstillingsplasser fra 150 til 190 plasser vil den foreslåtte vaske- og verkstedkapasitet være dekkende ved at det tas i bruk toskiftsordninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer