Hovedutvalget for kultur og utdanning var tirsdag forrige uke på besøk ved Tungefoss kraftstasjon i Audnedal kommune. Den gamle kraftstasjonen har fått nytt liv av elever og lærere ved Byremo videregående skole, og fungerer nå som et undervisningskraftverk. Medlemmene av hovedutvalget fikk demonstrert hvordan stasjonen fungerer og hvordan det er lagt opp til å være et effektivt læremiljø for elevene. Kombinasjonen moderne teknologi, godt samarbeid og industrihistorie i Vest-Agder har resultert i et unikt anlegg som gagner både elever og lærere.

Tungefoss kraftstasjon ble oppført i 1918, og var i drift frem til 1974, når Bjelland kraftverk ble satt i drift. Etter nedleggelsen ble Tungefoss brukt som lager for Agder Energi. 42 år etter det stengte, er det igjen kraftproduksjon på anlegget. Det inn- og utvendige arbeidet med å gjøre om Tungefoss til et undervisningskraftverk har vært et omfattende prosjekt. Elever fra bygg og anleggsteknikk, elektrofag samt teknikk og industriell produksjon har alle vært involvert i arbeidet. Det er elevene med fordypning energimontør og energioperatør som drifter anlegget.

av caha36, publisert 6. juni 2016 | Skriv ut siden