Hordaland fylkeskommune har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyst ut omstillingsmidler for Sørvestlandet. Til nå har det kommet inn 32 søknader, og det er fremdeles mulig å søke.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt av 20 millioner kroner til omstillingstiltak på Sør- og Vestlandet. Prosjekter fra disse fylkene kan søke om midler: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Hordaland fylkeskommune leder omstillingsarbeidet sammen med en styringsgruppe med representanter for de seks fylkene.

Midlene skal brukes målrettet til å håndtere konsekvensene av økt arbeidsløshet, som følge av permitteringer og oppsigelser i petroleumssektoren, og til å styrke og videreutvikle bedrifter innen sektoren. Forsterking, fornying og nyskaping er underliggende utviklingsstrategier for virkemidlene.

Prosjekt og tiltak må synliggjøre kortsiktig effekt knyttet til omstillingsutfordringene, og må starte opp så raskt som mulig i 2016.

Søknadene vil bli behandlet samlet og det er forventet at søkerne skal få svar i midten av juli. Dersom det er midler igjen etter denne søknadsrunden, er det fremdeles mulig å søke om midler.

Mer informasjon om ordningen finner du på Hordaland fylkeskommune sine nettsider.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2016 | Skriv ut siden