I årsmeldingen for 2015 som tirsdag ble behandlet av Hovedutvalget for kultur og utdanning, kunne det rapporteres om et museum med høy aktivitet og økende besøkstall. I forhold til 2014 økte antall besøkende til innendørs utstillinger med 5.1 prosent, til 17 412. Anslagsvis besøkte 55 000 personer hage og park.

Årsregnskapet for 2015 viser en innsparing på       1 062 000 kroner. Tidligere års underskudd var 680.000 kroner. Museet har dermed et overskudd på 382.000 kroner.

I forbindelse med sammenslåing av naturmuseet med Universitetet i Agder, var dato for virksomhetsovertagelse opprinnelig satt til 1.januar 2016. Forhandlingene fortsatte imidlertid ut i 2016 da ytterligere avklaringer med Kunnskapsdepartement var nødvendige. Planlagt overdragelse av virksomheten er 1. juli 2016.

Et godt og effektivt samarbeid mellom Universitet i Agder, Agder naturmuseum, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har betydd at UiA kan overta driften av museet i 2016. Økonomien og framtidsutsiktene til naturmuseet ser nå bedre ut enn på lenge.

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS er en vitenskapelig institusjon og naturhistorisk museum. Det har som formål å fremskaffe, dokumentere og formidle kunnskap om botanikk, geologi og zoologi med hovedvekt på Agder-regionen. Museet holder til på Gimle gård og har også ansvaret for drift av den botaniske hagen for fjellplanter på Ljosland i Åseral kommune.

av caha36, publisert 2. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer