I mai omkom en person i veitrafikken i Veitrafikken i Vest-Agder. For landet som helhet var antallet omkomne sju. Alle de omkomne var menn. Dette er fire færre enn i samme måned i fjor. For Vest-Agders del var det i mai i fjor også en person som omkom i mai. Hittil i år er tre personer omkommet i trafikken i Vest-Agder mot en person i tilsvarende periode i fjor.

Av de omkomne i mai i år, var det en bilfører, en bilpassasjerer, en motorsyklist, to syklister, en fotgjenger og en annen trafikant.

47 har mistet livet hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til mai i år viser at 47 personer har mistet livet på norske veier. Dette er ni flere enn i tilsvarende periode i fjor. Tallene for årets fem første måneder viser at 22 bilførere, ni bilpassasjerer, fire motorsyklister, fire syklister, fire fotgjengere og fire andre trafikanter har mistet livet så langt i år.

Over halvparten av de omkomne er over 45 år

Av de 47 som har omkommet hittil i år, var det ingen under 15 år, 7 i aldersgruppen 16 -24 år, 12 i aldersgruppen 25–44 år, 16 i aldersgruppen 45-64 år og 12 i aldersgruppen 65 år og over.

Møte- og utforkjøringsulykker tar flest liv

80 prosent av dødsulykkene hittil i år var i møte- eller utforkjøringsulykker. 21 personer har omkommet i møteulykker og 17 i utforkjøringer.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2016 | Skriv ut siden