Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner under Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 angir fylkeskommunens hovedmål og delmål ut fra kollektivtransportens ulike funksjoner og angir noen overordnede strategier og prinsipper for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket. Planen viser hvordan kollektivtransporten bør inngå i et samlet transportsystem hvor ulike transportmidler sees i sammenheng og hvor man utnytter den enkelte transportforms fortrinn.

Både stat, kommuner, Statens vegvesen, NSB, Jernbaneverket og andre aktører har ansvar for tiltaksområder som bidrar til eller påvirker måloppnåelse knyttet til ønsket trafikkutvikling, økt andel kollektivreiser i byområdet, rammebetingelser og kvaliteten på kollektivtilbudet.

Kollektivtransportplanen er fylkeskommunens styringsdokument til Agder kollektivtrafikk AS i perioden. Fylkeskommunen vil gjennom sitt ansvarsområde, uttalelser og samarbeid med andre aktører bidra til å fremme planens mål og strategier.

Planen ble endelig vedtatt av fylkestinget 26.04.2016

Siste fra Kollektivtransport

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer