Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner under Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 angir fylkeskommunens hovedmål og delmål ut fra kollektivtransportens ulike funksjoner og angir noen overordnede strategier og prinsipper for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket. Planen viser hvordan kollektivtransporten bør inngå i et samlet transportsystem hvor ulike transportmidler sees i sammenheng og hvor man utnytter den enkelte transportforms fortrinn.

Både stat, kommuner, Statens vegvesen, NSB, Jernbaneverket og andre aktører har ansvar for tiltaksområder som bidrar til eller påvirker måloppnåelse knyttet til ønsket trafikkutvikling, økt andel kollektivreiser i byområdet, rammebetingelser og kvaliteten på kollektivtilbudet.

Kollektivtransportplanen er fylkeskommunens styringsdokument til Agder kollektivtrafikk AS i perioden. Fylkeskommunen vil gjennom sitt ansvarsområde, uttalelser og samarbeid med andre aktører bidra til å fremme planens mål og strategier.

Planen ble endelig vedtatt av fylkestinget 26.04.2016

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer