I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv. Trysil, Vega, Røros og Lærdal var de første fire destinasjonene som fikk merket. Torsdag delte næringsministeren ut merket til fire nye: Setesdal, Geilo, Svalbard og Inderøy. Setedal fremheves som et reisemål som samler seg om sin kulturidentitet og gir god tilrettelegging for moderne gjester med el-bil.

- Regjeringen jobber for å skape flere grønne arbeidsplasser. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått fire nye bærekraftige reisemål. Dette er et norsk kvalitetsmerke, som viser at norske reisemål tar bærekraft på alvor, sier næringsminister Monica Mæland.

Merket for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge, og er basert på internasjonale kriterier. Destinasjonene som mottar merket, har jobbet hardt og målrettet i flere år. Det kreves mye for å komme gjennom nåløyet; de må være tydelige på grønne valg, skape levende og levedyktige lokalsamfunn og utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter.

Flere destinasjoner jobber nå med å oppnå sertifiseringen Bærekraftig Reisemål, blant annet Lyngenfjorden, Femund/Engerdal og Lindesnesregionen.

Fakta om Bærekraftig reisemål: 

  • Kvalitetsmerket «Bærekraftig reisemål» tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative innvirkning på klima og miljø.

  • Reisemålene som oppnår merket har oppfylt en lang rekke krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk. De jobber målrettet for god bevaring av natur og kultur, godt samarbeid i lokalsamfunnet og en sunn økonomi i reiselivet.

  • Kravene holder høy internasjonal kvalitet, og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente internasjonale organisasjoner.

  • Merket må fornyes hvert tredje år. 

     

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2016 | Skriv ut siden