Nylig slo næringsklyngen Usus seg sammen med Visit Sørlandet AS til USUS AS. Selskapet skal bygge videre på det gode arbeidet som har blitt gjort, og være en sentral aktør for å realisere målene i besøksstrategien for Agder. Heidi Sørvig (bildet) har vært daglig leder i Visit Sørlandet AS siden selskapet ble etablert i 2010 og delprosjektleder i næringsklyngen Usus.

- Fra 2010 til 2015 har vi vært med på en spennende reise og en spennende utvikling på Sørlandet. Med næringsklyngen Usus i spissen har vi høstet nasjonal anerkjennelse. Visit Sørlandet har posisjonert seg gjennom å være langt fremme i forhold til digital satsning og nye tilnærminger i markedsarbeidet. I tillegg teller Usus nå over 100 medlemmer og blir stadig fremhevet som en suksess i nasjonale og internasjonale sammenhenger.

Ny strategi og struktur med USUS AS

På ekstraordinær generalforsamling i Visit Sørlandet AS 20. januar 2016 ble navnebytte fra Visit Sørlandet AS til USUS AS en realitet. Samtidig sluttet eierne seg til ny strategi for selskapet. Dette innebærer i praksis at samhandlingen i næringsklyngen Usus og aktivitetene i Visit Sørlandet AS blir samlet i USUS AS.

- Vi skal fortsatt ha stø kurs og fokus på å utvikle landsdelen til en mønsterregion for god gjestehåndtering av nye og eksisterende gjester. Men vi skal også videre, med ytterligere økt fokus på kunnskap, kompetanse og innovasjon.

USUS AS skal blant annet jobbe strategisk med utforskning og utvikling av nye drivere for gjestestrømmer. Selskapets satsinger konkretiseres på områdene synlighet, innovasjon, kunnskap- og kompetanse og samhandling. De har en prosjektorganisasjon bestående av faste ansatte og innleide ressurser etter behov.

Måling av digitalt fotavtrykk

Å måle digitalt fotavtrykk av Sørlandet som besøksmål er et godt eksempel på en aktivitet USUS jobber med innenfor området synlighet. Dette arbeidet startet Visit Sørlandet med i fjor. Overgangen fra kjøpt og betalt reklame til ærlig og fortjent markedsføring stiller nye krav til dokumentasjon og resultat. Det ble gjort en såkalt nullpunktsanalyse i januar 2015, og USUS har et mål om 20 % årlig vekst i det digitale fotavtrykket av Sørlandet som besøksmål.

USUS AS sentral i realiseringen av Besøk Agder 2030

USUS AS og de over 100 partnerne i USUS som representerer ulike deler av besøks- og opplevelsesnæringen blir for øvrig en aktiv bidragsyter i realisering av besøksstrategi for Agder. Besøk Agder 2030 er både en selvstendig strategi og en del av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder.

- Hovedmålet i Besøk Agder 2030 er en bærekraftig besøksnæring med et særlig fokus på økonomisk bærekraft og dermed lønnsomhet for næringsaktørene. Flere av delstrategiene passer svært godt inn i USUS AS sitt sine satsingsområde. Samarbeidet med nettopp USUS AS vil være ekstra viktig i tiden fremover når første handlingsprogram skal utarbeides, vedtas og implementeres. Det sier Siv Hemsett som er prosjektleder for Besøk Agder 2030 og rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2016 | Skriv ut siden