Fylkesutvalget vil 7. juni ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal avslutte en prøvedrift for innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotekene i Agder ved kommende årsskifte og i stedet videreføre virksomheten som en ordinær bibliotektjeneste. Det legges opp til at Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i fellesskap finansierer driftskostnadene som for Vest-Agders del vil ligge på 99 000 kroner årlig.

 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner igangsatte en prøveordning for utlån av e-bøker i bibliotekene i Agder i 2013, og nå har prøveordningen blitt evaluert. På bakgrunn av positive erfaringer i bibliotekene legges det nå opp til at ordningen blir et permanent tilbud fra 2017.

Da prøveordningen ble igangsatt, var tilbud om gratis utlån av e-bøker i folkebibliotekene bare i sin spede begynnelse i Norge. Nasjonale føringer var ikke på plass når det gjaldt avtaler og økonomiske forutsetninger.  Fylkeskommunen ønsket likevel å være i forkant med et slikt tilbud, da en anså det som en tidsmessig og aktuell utvikling.

I vedtaket lå at alle bibliotekene i Agder skulle være med, både folkebibliotek, videregående skolers bibliotek og biblioteket ved Universitetet i Agder. Dette ble iverksatt. Universitetsbiblioteket måtte imidlertid etter en tid trekke seg fra prøveordningen på grunn av tekniske problemer med samkjøring mellom studentkortene og lånekortene i det nasjonale bibliotekregisteret. De øvrige, til sammen om lag 50 bibliotek, har vært med i hele perioden. Bibliotekene uttrykker ønske om å videreføre ordningen, og er noe villige til eventuelt å øke utgiftene sine.

Fylkeskommunens rolle er viktig for videreføring av tilbudet, både som administrator og som økonomisk bidragsyter.

av caha36, publisert 1. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer