Fylkestinget besluttet i siste møte før ferien at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 800 000 kroner til Vitensenteret Sørlandet i Arendal for 2016. Fylkestinget i Aust-Agder bevilget 14. juni midler til samme formål. Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har bidratt økonomisk til Vitensenteret gjennom flere år. Fra 2014 ble Vitensenteret Sørlandet ett av ni regionale vitensentre som tildeles årlig statsstøtte.

Vitensenteret Sørlandet hadde i 2015 omtrent 32 000 besøkende/deltakere på sine aktiviteter/undervisningsopplegg. Resultatet fra driften av senteret i 2015 viser en meget god utvikling og økt bruk av senterets ulike tjenester og produkter. Økonomisk har vitensenteret hatt et godt år, og kunne gå inn i 2016 som en mer robust organisasjon. Det er skapt ett godt økonomisk og faglig grunnlag for videre utvikling og vekst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juli 2016 | Skriv ut siden