Konferansen Fremtidsbygda, arrangeres 14. september i Marnardal. Temaet for konferansen er Mennesker i bevegelse, og det vil være fokus på bo- og flyttemønstre, pendling, inkludering og likestilling, og lokale næringsmuligheter. Målgruppen er ordførere, rådmenn, administrasjon i kommuner og fylkeskommuner, og aktører i næringslivet.

Konferansen arrangeres av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid med Marnardal kommune.
Påmelding gjøres på kompetanseagder.no innen 1. september.

Framtidsbygda 14. september 2016

av aleg6, publisert 12. juli 2016 | Skriv ut siden