Det ble nylig kjent at i anledning av at Anders Jahres Humanitære stiftelse er 50 år, blir krigsseilerne og museumsskipet Hestmanden hedret ved utdelingen av Anders Jahres Kulturpris 2016. Prisen er den største æresbelønning for fremragende kulturell innsats i Norge. Prisen vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula i Oslo 8. september 2016 klokken1800.

Gjennom den kollektive æresprisen til Museumsskipet Stiftelsen «Hestmanden», ønsker stiftelsen å hedre alle de enkeltpersoner og organisasjoner som med utholdenhet og kraft har kjempet for å redde dette unike kulturminnet.

Prisen er øremerket for den planlagte restaurering av skipets aktersalong med inntil 2 millioner kroner. Gjennom vakre og funksjonelle arealer til møtelokale, bibliotek og leseværelse for besøkende, ønsker Anders Jahres Humanitære Stiftelse å bidra til «Hestmandens» fremtidige formidling av krigsseilernes historie. Midlene forvaltes av Vest-Agder-museet som fra 1. januar 2016 har ansvaret for restaurering og drift av skipet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juli 2016 | Skriv ut siden