Av de 6683 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder, har 99 % fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Inntakskontoret ved Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Søkere har fått beskjed på SMS og e-post . Svarfristen er 20. juli 2016.

Søkere med ungdomsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på et av tre alternative utdanningsprogram. Søkere til Vg2/ Vg3 har rett til å komme inn på et videregående program som bygger på det programmet de har gjennomført. Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole.

92,5 % har fått tilbud på sitt førsteønske av utdanningsprogram. Sammenlagt for alle årstrinn har hele 86,7 % fått skoleplass på det utdanningsprogrammet de ønsket seg, på den skolen de ønsket mest.

Ved inntaket til Vg1 ble 46,5 % tatt inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram, mens 53,5 % tatt inn på et studieforberedende program. 38 % er tatt inn på studiespesialiserende program, de øvrige er tatt inn på de andre studieforberedende programmene.

I tillegg til de 6683 søkerene som hadde en offentlige skole sm sitt førstevalg, var det i underkant av 500 søkere til private skoler i fylket. De private skolene styrer sitt eget inntak.

Utdanningsavdelingen jobber for at de få søkerne med ungdomsrett som ikke har fått et tilbud i det første inntaket, vil få tilbud om skoleplass før skolestart.

Neste inntak blir gjennomført 5. august 2016. Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks- eller ventelisten før andre inntak gjennomføres.

 

Her finner du mer praktisk informasjon om inntaket.

 

av khh, publisert 7. juli 2016 | Skriv ut siden