Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsiden. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole. Et annet er den kompetansen de ansette har til å forebygge, stoppe og følge opp mobbing.

-Vi har tatt utgangspunkt i at det er målgruppene sine behov som skal styre hva for innhold vi skal ha på nettsiden. Derfor har vi snakket med en rekke organisasjoner og virksomheter som er i direkte kontakt med barn, unge og foreldre om mobbing. Vi har også snakket med barn og voksne som har stått i vanskelige mobbesituasjoner, eller som av andre årsaker har søkt etter informasjon om mobbing, læringsmiljø og retttigheter, sier initiativtakerne.

http://www.udir.no/nullmobbing/

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juli 2016 | Skriv ut siden