Skatteetaten har anmodet fylkeskommunene om at det oppnevnes nye medlemmer til skatteutvalget for Skatt sør for perioden 2016-2019. Det er fylkestingene som i henhold til skattebetalingsforskriften foretar slik oppnevning. Fylkestinget i Vest-Agder oppnevnte i sist møte Tor Einar Ravnevand (H) og Berit Kittelsen (Ap) som faste medlemmer og Brit Løvgren (KrF) som varamedlem.

Utvalgets leder oppnevnes av fylkestinget i det fylket der skattekontorets regionledelse har sitt sete, det vil si Telemark. Nestledervervet rullerer mellom de øvrige fylkene i regionen.

 

Det nye skatteutvalget skal etter planen være operativt fra 1. juli.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juli 2016 | Skriv ut siden