• Kampanjeledelsen Med En Bil Carport
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.16

  Jeg kjører grønt 2016 - med bilfri onsdag og app

  Årets kampanje går fra mandag 29. august til 2. desember, med påmelding fra 22. august. I år får du...

  Les mer
 • Bjoerkaastunnelaapning Terje Damman Klipper Snoren
  av Torkelsen, Jan H., 19.08.16

  Fest over tunnelåpning i Sirdal

  Det var stort fremmøte av fornøyde sirdøler, representanter fra offentlige myndigheter og fra...

  Les mer
 • Farsund Sentrumsmiljoe
  av Torkelsen, Jan H., 18.08.16

  Markert økning i bommene rundt Farsund

  I følge fersk statistikk fra Lister bompengeselskap har det i løpet av perioden fra årsskiftet og...

  Les mer
 • Skoleskyss (FOTO: Agder Kollektivtrafikk AS)
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 16.08.16

  Informasjon om skoleskyss for videregående - skoleåret 2016/2017

  Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss til videregående skole. Fra skoleåret 2016/2017 har...

  Les mer
 • Trafikkulykke
  av Torkelsen, Jan H., 16.08.16

  Det har vært en ulykkessommer i trafikken

  Antall trafikkdrepte har økt betydelig i sommer. Bare i juli måned har 22 omkommet på veiene. I fjor...

  Les mer
 • Ruteholdeplass
  av Torkelsen, Jan H., 10.08.16

  Buss: Nye ruteplaner og rutetilbud fra 15. august

  Høsten 2016 blir det gjennomført en del endringer og justeringer i ruteplanene i Vest-Agder. For å...

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

  Fylkeskommunene øker stadig satsingen på samferdselsformål

  Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål økte med 5 prosent og endte på drøyt...

  Les mer
 • Taxi
  av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

  Dyrest drosje i Oslo, tredje dyrest i Vest-Agder

  I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. For hele...

  Les mer
 • Jernstøperiet Rives
  av Torkelsen, Jan H., 05.08.16

  Nå rives jernstøperiet på Dalane

  Etter en anbudsrunde er det inngått avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Veidekke AS om rivning...

  Les mer