I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. For hele landet var kilometerprisen med passasjer på samme nivå i 2015 som i 2014. Det var betydelige regionale forskjeller i pris per drosjekilometer. I 2015 hadde Oslo høyest drosjepris med 35 kroner, mens prisen var lavest i Hedmark: 23 kroner. Vest-Agder lå tredje høyest i landet med en pris rundt 32 kroner.

Drosjeomsetningen økte med 0,3 prosent fra 8 116 millioner kroner i 2014 til 8 142 millioner året etter. I 2015 var gjennomsnittlig omsetning per foretak 961 000 kroner. Det gir en nedgang på 15 000 kroner, eller 1,6 prosent, siden 2014.

Omsetning delt på innbyggertall indikerer gjennomsnittlig forbruk per person på drosjetransport. I 2015 brukte innbyggerne i Norge i gjennomsnitt 1 561 kroner på drosje.

Drosjene kjørte i alt 524 millioner kilometer i 2015. Dette var 1,6 prosent kortere enn i 2014. 52,9 prosent av den samlede kjørelengden ble utført med passasjerer i bilen, tilsvarende 278 millioner kilometer. Det var 0,4 prosent kortere enn i 2014 da drosjene fraktet passasjerer 283 millioner kilometer.

Kilometer kjørt med passasjer delt på antallet innbyggere indikerer gjennomsnittlig drosjebruk per innbygger. I 2015 kjørte landets innbyggere i gjennomsnitt 53,2 kilometer drosje, 1,6 kilometer mindre enn i 2014. Dette innebærer en nedgang på 2,9 prosent.

Kilde SSB.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Kenneth Andresen Ved Bussanlegget Paa Dalane
  av jto, 15.11.17

  Kransen på plass på bussanlegget på Dalane i Kristiansand

  Les mer
 • Buss SVV
  av elma11, 15.11.17

  Nytt kjøremønster ved Kvartal 42 i Kristiansand

  Les mer
 • Bybrua I Flekkefjord
  av jto, 09.11.17

  Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

  Les mer

Siste fra Løyveordninger

 • Taxi
  av ansk55, 24.05.17

  Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

  Les mer