Det var stort fremmøte av fornøyde sirdøler, representanter fra offentlige myndigheter og fra anleggsbransjen da et av landsdelens største og mest etterlengtede veisikringsprosjekter ble åpnet på fylkesvei 42 ved Tonstad i dag. -Gratulerer til dere alle, til oss alle, og først og fremst til skoleelever og lokalbefolkning. Når denne nye Bjørkåstunnelen står klar betyr det at alle som ferdes langs veien får en trygg reise til og fra Tonstad. I mange år har det vært signalisert fra kommunen og andre at veien opplevdes som utrygg. Derfor er det en gledens dag å kunne åpne tunnelen slik at ferdselen på fylkesveien bedres, sa fylkesordfører Terje Damman før han klippet snoren.

Damman viste til at han i siste halvdel av 1990-tallet, som leder av fylkeskommunens samferdselsutvalg, begynte å jobbe med å få til skredsikring på veien langs Sirdalsvannet. Siden da har dette arbeidet vært høyt prioritert i fylkeskommunen. -Det er gått uttallige henvendelser av ulikt slag inn mot sentrale myndigheter om viktigheten av å få gjennomført sikringstiltak, både mens veistrekningen var en riksvei, men også etter at den i 1010 ble en fylkesvei. Og jeg føler det var da ting begynte å ta av, sa fylkesordføreren.

Bjoerkaastunnelaapning Mjaaland Thjoerhom DammanBåde avdelingsdirektør Johan Mjåland i Statens vegvesen og Sirdals ordfører Tor Jørgen Tjørhom trakk frem den store innsatsen som fylkeskommunen og da spesielt Terje Damman har stått for i alle år for å få til det en i dag ser resultatet av. –Takk for din store innsats fylkesordfører. Takk for at du har stått på for Sirdal, sa ordfører Tjørhom.

Arbeidet som startet i desember 2014 omfatter prosjektering og bygging av en ny Bjøråstunnel på 1360 meter og en ny hovedveistrekning på 300 meter, samt rens og sikring av tilgrensende fjellpartier.

Det var flere kulturinnslag ved åpningsarrangementet. Det mest særegne sto Sirdal Trekkspillklubb for. Et av medlemmene A. T. Løyning hadde forfattet en sang "Bjørkås 2" for anledningen. Den ble  fremført med akkompagnement:

Mange år er gått, og det er kun få igjen av dem,
som husker den gang Sirdalsvann var veien ut og hjem.
Men noen måtte ta over da "Fram" sa takk for seg,
Og bort langs fjellets side ble det derfor anlagt vei.

Refreng:
En ny tunnel gjennom Bjørkås er blitt virkelighet i dag,
en sikker vei, den beste av sitt slag.
Vekk fra rasfarlige steder med skumle overheng:
Vi jubler for en sikker vei i dag!

Noen tiltak var nødvendig, sikkerheten den var skral,
Men ville mann inn i fjellet gå, trengs mye kapital.
Budsjettene ble ordnet og tunneler har vi fått,
den tredje ligger her, den er solid og veldig flott.

Bjoerkaastunnelaapning Sirdal Trekkspillklubb
  

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer