CONNECT Norge er et internasjonalt, non-profit bedriftsnettverk som fremmer innovasjon og entreprenørskap ved å koble vekstbedrifter med kompetanse og kapital. CONNECT Sørlandet er en medlemsforening med 60 bedriftsmedlemmer og 20 investorer som dekker Agderfylkene. Connect Sørlandet har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et tilskudd på 392.500 kroner til prosjektet "Tidligfasenettverk i Kristiansand". Fylkesutvalget imøtekom i går søknaden.

Formålet med investornettverkene er først og fremst å øke tilgangen til risikokapital til tidligfase selskaper (gründere), men samtidig også å skape en attraktiv arena for investorer som ønsker å investere tid og penger i tidligfasevirksomheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2016 | Skriv ut siden