Lister kompetanse AS ønsker å tilby Setesdal-, Lister- og Lindesnes-regionene desentralisert sykepleieutdanning med bakgrunn i et stort lokalt behov for kvalifiserte sykepleiere til å fylle opp kravene i samhandlingsreformen. Kommunene i disse regionene strever med å rekruttere søkere til flere stillinger innenfor helsesektoren. Ved å tilby denne desentraliserte utdanningen vil personer som allerede bor i regionene og som ønsker å bo der, kunne få mulighet til å bli rekruttert til disse stillingene etter avsluttet utdanning. Fylkesutvalget ga i dag positiv tilbakemelding til en søknad om økonomisk støtte og bevilget 189 500 kroner i 2016 til studietilbudene for Lister- og Lindesnes regionene.

Fylkesutvalget besluttet videre at nye tilskudd for 2017 og 2018, vil bli vurdert i de årlige budsjettene i Vest-Agder fylkeskommune. Samtidig henstiller fylkeskommunen om at det må arbeides aktivt med å rekruttere mannlige studenter til desentralisert studie i sykepleie.

Studiet legger opp til å tilby en treårig bachelor i sykepleie på full tid. Undervisningen vil foregå på Byremo, i Flekkefjord og på Bygland. En del av undervisning vil foregå i lokalene til de videregående skolene, samt noe nettbasert undervisning. Lab-øvelsene vil bli gjennomført på Campus i Kristiansand.

Prosjektet er forankret hos UiA som har det faglige ansvaret for undervisningen og oppfølgingen av studentene.

Tilskuddet til prosjektet vil dekke daglig drift av studieplasser for omkring 140 studenter. Prosjektet vil lettere kunne gjennomføres med fylkeskommunal støtte.

Prosjekteier er: Lindesnes Regionråd, Lister Regionråd og Setesdal Regionråd. Følgende kommuner bidrar med økonomiske midler til prosjektet: Mandal, Farsund, Flekkefjord, Marnardal, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal.

Kommunene i Lister og Lindesnes regionene har betydelige problemer med å rekruttere sykepleiere for å dekke behovet med kvalifisert arbeidskraft til helsesektoren. Samhandlingsreformen har gitt kommunene store utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell. Bachelor i sykepleie er krav for videreutdanning for å kunne virke som helsesøster og jordmor i helsenettverkene i kommunene. Mange kommuner mangler slik kompetanse i dag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer