Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål økte med 5 prosent og endte på drøyt 23,5 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 8,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold av fylkesveinettet, mens 15,2 milliarder gikk til kollektivtrafikken. Dette tilsvarer en økning i de fylkeskommunale driftsutgiftene til vei på 731 millioner kroner og til kollektivtrafikken på 399 millioner, begge sammenlignet med 2014. Den sterkere veksten i utgifter til vei er typisk. Siden 2010 er andelen av fylkeskommunenes utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveier økt med 5 prosentpoeng til drøyt 35 prosent i 2015. Dette fremgår av nylig presentert statistikkmateriell fra SSB.

12,2 milliarder kroner til kjøp av kollektivtransport

Hele 80 prosent av fylkeskommunenes utgifter til kollektivtransporten var kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Når det gjelder tjenesteproduksjonen knyttet til fylkesveier, er bildet stikk motsatt: Fylkeskommunes egenproduksjon utgjorde 6,1 milliarder kroner i 2015, eller 74 prosent av fylkenes samlede utgifter til veiformål dette året.

Fire av fem investeringskroner til fylkesveier

Fylkeskommunenes investeringer i fylkesveier økte de første årene etter forvaltningsreformen i 2010. Mens det i 2010 ble investert 6,5 milliarder kroner, var beløpet økt til 8,1 milliarder i 2013. Beløpet var noe større i 2014, men var i 2015 tilbake på 2013-nivå. De totale investeringsutgiftene til samferdselsformål i fylkeskommunene utgjorde 10,1 milliarder kroner i 2015. 

Hver femte bussreise er en skolereise

Det ble foretatt om lag 76,5 millioner skolereiser med buss i 2015. Dette utgjorde drøyt 22 prosent av samtlige bussreiser dette året. Holdes Oslo og Akershus utenfor, øker andelen til 33 prosent. I ni fylker utgjorde skoleskyssen med buss over halvparten av alle bussreisene. I Nord-Trøndelag var skoleskyssandelen så stor som 87 prosent. Oslo skiller seg klart fra de andre fylkene da skolereisene med buss utgjorde bare 0,5 prosent av samtlige bussreiser i dette fylket i 2015. De øvrige kollektive transportmidlene stod for bare 1 prosent av skolereisene dette året.

9 prosent større utgifter per kilometer vei

Fylkeskommunenes utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveiene utgjorde i gjennomsnitt 186 600 kroner per kilometer vei i 2015. Dette tilsvarer en vekst fra 2014 på nesten 16 000 kroner, eller 9,1 prosent. Dette var noe svakere enn veksten året før på 11 prosent. I perioden 2010-2015 økte fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til vei med 70 prosent, eller 76 200 kroner per kilometer vei (nominelt). 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer