Skoleskyss (FOTO: Agder Kollektivtrafikk AS)

Foto: Agder Kollektivtrafikk AS

Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss til videregående skole.
Fra skoleåret 2016/2017 har Vest-Agder fylkeskommune ett nytt reglement for for skyss til videregående skoler i Vest-Agder.

Her følger informasjon om skoleskyss, endringer i reglementet for videregående skole og søknadskjemaer.

Ansvarsfordeling mellom Agder Kollektivtrafikk AS og Vest-Agder fylkeskommune
Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er ansvarlig for det praktiske driftsansvaret for skoleskyssen til grunn- og videregående skole. Det er AKT som behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert spesialskyss.

Vest-Agder fylkeskommune behandler søknader om tilskudd til skyss for elever som må bruke eget transportmiddel og/eller går på skoler utenfor Vest-Agder.

Endring i reglement for skyss til videregående skole i Vest-Agder
Reglement for skyss til videregående skoler i Vest-Agder ble endret i vedtak i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 9. desember 2015 og gjelder fra skoleåret 2016/2017. Se reglementet her

Søknadsskjema fri skoleskyss
Søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om skyss (manuelt) til videregående skoler for skoleåret 2016/17 finnes her. Dette skjemaet brukes av de elevene som ikke har søkt skyss via VIGO.

Søknadsfristen for manuelle skjema er 26. august 2016. AKT behandler søknadene innen én uke. Ferdig utfylte skolereisekort vil sendes skolene for utdeling i løpet av uke 37/38.
For elever med rett til fri skyss brukes inntaksbevis enten som SMS eller utskrift fra e-post som gyldig billett frem til elevene får utdelt skolereisekortene. Fra 20.september er det kun skolereisekort som er gyldig billett på bussen. Elevene må sørge for å ta med seg bilde som limes på skolereisekortet ved utlevering. 

Skyssordning i Kristiansandsregionen
For videregående elever som er bosatt i sentrale deler av Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, er retten til fri skoleskyss opphørt. Elever i dette området kan istedenfor kjøpe ungdomskort hvis de er under 20 år, og ung-voksenkort hvis de er over 20 år, eller fyller 20 år under skolegangen. 

Søknadsskjema for godtgjørelse for bruk av privat transportmiddel
I særlige tilfeller, og etter søknad, kan det godkjennes at skyssberettigede elever bruker privat skyssmiddel på hele eller deler av skoleveien. Disse søknadene behandles av Vest-Agder fylkeskommune og søknadsskjemaet finner du her. 

Skyss med NSB
Elever som skal søke om skyss med NSB må gjøre dette manuelt ved å benytte skjema som finnes på www.akt.no under tema skoleskyss.

Elektriske skolereisekort
I løpet av skoleåret 2016/17 innføres det elektroniske skolereisekort for videregående elever.

Dette planlegges innført skole for skole i løpet av høsten og vinteren. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert, men samtlige elever starter altså skoleåret med skolereisekortene i papp.  

Kontaktinformasjon
Spørsmål om godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel rettes til Vest-Agder fylkeskommune på telefon 38 07 45 00 eller på e-post: postmottak@vaf.no

Øvrige spørsmål om skoleskyss sendes til skoleskyss@akt.no.

Se mer informasjon hos Vest-Agder fylkeskommune eller hos AKT. 

 

Kontaktinfomasjon

Agder Kollektivtrafikk AS

skoleskyss@akt.no

 

Vest-Agder fylkeskommune

Saksbehandler

Ann Sherin Skollevold 
(i permisjon)

Elisabeth H. Mathisen

38 07 47 09

elma11@vaf.no

 

 

 

  

Opplæringsloven

Agder Kollektivtrafikk AS

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer