Fylkesutvalget godkjente i dag en revidert avtale om "Drift av formidlingsbygg og uteområder ved Tingvatn fornminnepark" mellom Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS, Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune. Avtalen innebærer at Tingvatn IKS setter vekk en stor del av driften. Innholdet og utviklingen av selve besøkssenteret blir overlatt til Vest-Agder museet. Vaktmestertjenestene, samt daglig leder for IKS'et blir utført av Hægebostad kommune. En slik ordning representerer en effektivisering av driften. Vest-Agder-museet vil tilføre driften av besøkssenteret et større faglig nettverk, og gi muligheter for å trekke på aktivitetene som finner sted på de andre av museets avdelinger.

Tingvatnfeltet i Hægebostad kommune regnes som et av de mest verdifulle og best bevarte tingsteder i Norge med historie tilbake til folkevandringstiden. Fornminnefeltet er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. Sammen med Hægebostad kommune har fylkeskommunen opprettet Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS som skal utvikle stedet som et kulturhistorisk møtested.

Det forventes at både Hægebostad kommune og Vest-Agder fylkeskommune viderefører tilskuddsnivået fra tidligere. For fylkeskommunen utgjør det 618 000 kroner i 2016. Kommunen yter et driftstilskudd som er innarbeidet i budsjettet på 315 000 kroner som inkluderer cirka 100 000 kroner til sommervikar på besøkssenteret. I tillegg skal Hægebostad kommune leverer en rekke tjenester til driften av IKS'et. Tjenestene består av vaktmestertjenester, økonomi- og regnskapstjenester, revisjonstjenester, samt ivareta rollen som daglig leder i IKS'et.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer