-Seminaret om Grønne datasenter på Sørlandet, var viktig og jeg er optimistisk på vegne av denne nye næringen i vår region, forteller fylkesordfører Terje Damman, etter et av en rekke arrangement som fylkeskommunene på Agder var involvert i. Nesten alle hadde klima som tema i en eller annen form.

Arendalsuka en viktig arena

(Se bilder fra Arendalsuka nederst i saken)

Med over 500 arrangement er Arendalsukas posisjon som viktig arena for politikk, samfunnsaktører og organisasjoner i landet, blitt befestet. Fylkeskommunene på Agder deltok både som arrangører, deltagere og med økonomisk støtte.

Etter å ha innledet på fire arrangement og overvært ennå flere, sier fylkesrådmann i Vest-Agder følgende:

 -Skal jeg oppsummere  Arendalsuka, ser vi en stadig konkretisering av hva "det grønne skifte" betyr for verdiskapningen, for ny næringsutvikling og ikke minst for fremtidige arbeidsplasser, sier Tine Sundtoft.

Arealplanlegging for en grønn fremtid

En bærekraftig byutvikling dreier seg om mye mer enn trafikk. Den bør ha fokus på det menneskelige aspekt, mangfold og inkludering. Vil bilfrie sentrum skape gode møteplasser og byrom for det gode liv, helse og trivsel? Hva med næringsutvikling og kulturtilbud, og hvordan bør dette integreres i planleggingen av byene på Sørlandet? Hvordan får vi befolkningen med oss, selv om noen av tiltakene vil smerte litt på kort sikt?  Dette forsøkte en rekke aktører å svare på bl.a Tine Sundtoft, som også mener at fordi Norge har så klimavennlig energi må vi planlegge våre tettsteder slik at vi kan kutte i utslipp knyttet til transport.

 

"Fulle hus"

I likhet med en rekke andre av arrangementene med klima som overordnet tema, var det "stinn brakke" og folk satt i trapper og i gangen utenfor. –Til neste år må vi vurdere større lokaler, forteller en svært fornøyd Trond S. Kristiansen, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. Han synes også det er spennende å se at det som er viktig for Sørlandet faktisk er viktig for hele landet og at det derfor er nasjonal agenda som settes under Arendalsuka. Selv jobber han med Grønne datasenter og sier at Agder sin geografiske plassering og det store kraftoverskuddet vi har i regionen gjør det særlig spennende for næringslivet og fremtidige grønn satsing.

 

Fylkeskommunale bygg er viktige eksempler

Miljøvennlige bygg - passiv, null eller pluss: Hvordan kommer man dit? Det var spørsmål som også ble tatt opp. To av de tre eksemplene fra Agder som ble trukket frem som miljøvennlige byggeprosjekt var fylkeskommunale: Det ene er Tvedestrand videregående skole, som ble presentert av Kai Valthyr-Hansen, fylkesbyggesjef i Aust-Agder fylkeskommune. Det andre var Søgne videregående skole og ungdomsskole, hvor Roald Torkelsen, bygg- og eiendomssjef i Vest-Agder fylkeskommune og Torkjell Tofte, kommunalsjef i Søgne kommune sto for presentasjonen.

Hvor miljøvennlig skal vi egentlig være?

Roald Torkelsen var opptatt av å få frem hva som faktisk ligger i definisjonen "miljøvennlig bygg". En nullutslippsbygning kjennetegnes ved at den produserer fornybar energi som kompenserer for byggets klimagassutslipp i løpet av byggets levetid.  Mer sammensatt blir det hvis bygget også skal produsere fornybar energi som kompenser for produksjon av bygningsmaterialer og evt. rivning av bygget en gang i fremtiden. I dag er det ingen enhetlig definisjon på hva som er et klimanøytralt bygg. Våre politikere ønsker nok at fylkeskommunen skal gå foran og vise vei, men kost/nytte må også beskrives som en del av et beslutningsgrunnlag, forklarer Torkelsen.

Grønne datasenter - fortsatt viktig å jobbe politisk

Det var flere av innlederne som fremhevet behovet for å jobbe mot sentrale myndigheter. Vi har jobbet med dette i lang tid nå og i fjor var tema å få redusert el-avgiften og det oppnådde vi i fjorårets statsbudsjett. I år er utfordringen såkalte "mørke fiber" (fiberkapasitet som selges som et eget produkt fra nettoperatører, som kunden selv tilkobler fiberoptisk utstyr.)

Bransjerepresentantene var enstemmig i at kapasiteten på mørk fiber må utvides for å sikre norsk deltagelse i det internasjonale "fiber-mesterskapet". Stortingspolitikerne som var tilstede var enig i utfordringsbildet som ble skissert. Uten å kunne garantere noe, var gjennomgangstonen at statsbudsjettet igjen vil vise viktigheten av fiber og grønn næring fremover.

 –Jeg har forventninger til våre nasjonale politikere nå. Jeg forventer at de nødvendige penger for å kunne invester, kommer på plass i statsbudsjettet, så  jeg er optimistisk på vegne av landsdelen og fremtidig næringsliv basert på de nye mulighetene "Det grønne skifte" gir. Dette har vi jobbet for. Vi skal fortsette å holde trøkk på saken, avslutter  Terje Damman fornøyd etter fullført Arendalsuke i skinnende solskinn.

av Macdonald, Cheryl, publisert 23. august 2016 | Skriv ut siden

Representanter for samfunns- og organisasjonslivet i Norge, var tydelig tilstede.

Representanter for samfunns- og organisasjonslivet i Norge, var tydelig tilstede.

Representanter for samfunns- og organisasjonslivet i Norge, var tydelig tilstede.
Karriereveiledning var mulig for den som ønsket det.

Karriereveiledning var mulig for den som ønsket det.

Karriereveiledning var mulig for den som ønsket det.
Stand på Torvet i Arendal

Stand på Torvet i Arendal

Stand på Torvet i Arendal
Trond S. Kristiansen i Vest-Agder fylkeskommune var svært fornøyd med fremmøtet

Trond S. Kristiansen i Vest-Agder fylkeskommune var svært fornøyd med fremmøtet

Trond S. Kristiansen i Vest-Agder fylkeskommune var svært fornøyd med fremmøtet
Tore Askildsen og Terje Damman, fylkesvaraordfører og fylkesordfører i Vest-Agder deltok på en rekke arrangement.

Tore Askildsen og Terje Damman, fylkesvaraordfører og fylkesordfører i Vest-Agder deltok på en rekke arrangement.

Tore Askildsen og Terje Damman, fylkesvaraordfører og fylkesordfører i Vest-Agder deltok på en rekke arrangement.
Mange av arrangementene gikk for fulle hus, særlig der tema var klima.

Mange av arrangementene gikk for fulle hus, særlig der tema var klima.

Mange av arrangementene gikk for fulle hus, særlig der tema var klima.
Fylkesordfører fra Rogaland, Aust- og Vest-Agder var alle tilstede under tema Grønne datasenter og datafiber.

Fylkesordfører fra Rogaland, Aust- og Vest-Agder var alle tilstede under tema Grønne datasenter og datafiber.

Fylkesordfører fra Rogaland, Aust- og Vest-Agder var alle tilstede under tema Grønne datasenter og datafiber.
Politisk samtale med 4 stortingspolitikere.

Politisk samtale med 4 stortingspolitikere.

Politisk samtale med 4 stortingspolitikere.
Stortingspolitiker Torill Eidsheim (H) og leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp)

Stortingspolitiker Torill Eidsheim (H) og leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp)

Stortingspolitiker Torill Eidsheim (H) og leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp)
Geir Pollestad og to av Vest-Agder sine stortingspolitikere, Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Odd Omland (A)

Geir Pollestad og to av Vest-Agder sine stortingspolitikere, Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Odd Omland (A)

Geir Pollestad og to av Vest-Agder sine stortingspolitikere, Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Odd Omland (A)
Stor interesse og "trangt om saligheden".

Stor interesse og "trangt om saligheden".

Stor interesse og "trangt om saligheden".
Tine Sundtoft innleder på seminar om energi Foto: Anette Ramstad

Tine Sundtoft innleder på seminar om energi Foto: Anette Ramstad

Tine Sundtoft innleder på seminar om energi Foto: Anette Ramstad
Tine Sundtoft innleder. Foto: Anette Ramstad

Tine Sundtoft innleder. Foto: Anette Ramstad

Tine Sundtoft innleder. Foto: Anette Ramstad