Denne uke ble det gjennomført en markering av Riksantikvarens fredning av 21 av Kystverkets kulturhistoriske eiendommer. En av disse er Ryvingen varde i Mandal. -Det innebærer at ingen kan bygge en hytte der det står et fredet sjømerke, og det betyr at det ikke blir revet - men tvert i mot blir tatt vare på, sier riksantikvar Jørn Holme, og legger til at det da blir et mer omfattende vern enn 100-metersgrensen.

Kystverket skal ivareta forvaltningen av fredningen, og sørge for vedlikehold av alt fra moloer til fyr og andre sjømerker som er fredet.

-Norge er en kystnasjon, og denne fredningen sørger for at vi ivaretar kulturminner av stor nasjonal verdi. Det var ved kysten vi først bosatte oss her i landet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredningen av Ryvingen varde omfatter hovedform, konstruksjon og materialbruk.Formålet med fredningen er å bevare varden som et viktig navigasjonshistorisk kulturminne. Varden står på øyas høyeste punkt og er et viktig landkjenningsmerke, spesielt for anløpet til Mandal. Den er godt bevart og er med sin karakteristiske form identitetsskapende.

Ryvingen Varde

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Damman Og Matt Etter Møte I KLD Og KMD - Liggende Format
  av cmd, 20.10.17

  Regionreformen starter med baklengsmål

  Les mer
 • Kongsgård -Vige
  av jto, 27.09.17

  Går inn for flere innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området i Kristiansand

  Les mer
 • Rypejakt
  av jto, 06.09.17

  Godt rypeår i sør

  Les mer