Denne uke ble det gjennomført en markering av Riksantikvarens fredning av 21 av Kystverkets kulturhistoriske eiendommer. En av disse er Ryvingen varde i Mandal. -Det innebærer at ingen kan bygge en hytte der det står et fredet sjømerke, og det betyr at det ikke blir revet - men tvert i mot blir tatt vare på, sier riksantikvar Jørn Holme, og legger til at det da blir et mer omfattende vern enn 100-metersgrensen.

Kystverket skal ivareta forvaltningen av fredningen, og sørge for vedlikehold av alt fra moloer til fyr og andre sjømerker som er fredet.

-Norge er en kystnasjon, og denne fredningen sørger for at vi ivaretar kulturminner av stor nasjonal verdi. Det var ved kysten vi først bosatte oss her i landet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredningen av Ryvingen varde omfatter hovedform, konstruksjon og materialbruk.Formålet med fredningen er å bevare varden som et viktig navigasjonshistorisk kulturminne. Varden står på øyas høyeste punkt og er et viktig landkjenningsmerke, spesielt for anløpet til Mandal. Den er godt bevart og er med sin karakteristiske form identitetsskapende.

Ryvingen Varde

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer