Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at skatteinntektene i første halvår utgjorde 73,8 milliarder kroner for kommunene og 15,6 milliarder kroner for fylkeskommunene. Sammenliknet med tilsvarende måneder i fjor gir dette en vekst på 8,1 prosent for kommunene og 6,5 prosent for fylkeskommunene.

De isolerte tallene for juni viser at skatteinngangen denne måneden var om lag 30 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor både i kommunene og fylkeskommunene.  De akkumulerte veksttallene for perioden januar-juni er dermed noe redusert sammenliknet med perioden januar-mai. Veksten så langt i år ligger likevel over anslagene i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). 

Det nasjonale anslaget på skattevekst i 2016 ble i RNB anslått til 6,4 prosent for kommunene, 4,1 prosent for fylkeskommunene og 6,0 prosent for kommunesektoren samlet. 

Kilde: KS

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. august 2016 | Skriv ut siden