I Langtidsplanen for Forsvaret er det særlig ett punkt som berører Sørlandet. Det legges opp til at Luftforsvarets virksomhet ved Kjevik avvikles gradvis frem til 2025. Befalsskolen på Kjevik skal flyttes i 2018, mens den øvrige aktiviteten skal avvikles frem mot 2025. Planforslaget har medført sterke reaksjoner fra flere hold. Sørlandsrådet har engasjert seg i saken og i et møte i rådet 11. august ble saken igjen satt på dagsorden.

Det har siden i vår vært stor media-oppmerksomhet om nedtrappingsforslaget. På både politisk, administrativt og militærfaglig hold er det fremført sterk argumentasjon som påviser at det ikke vil medføre positive effekter ut fra flere vurderingsvinklinger å flytte virksomheten fra Kjevik.

I møtet ble det klargjort at det skal gjennomføres en høring om planforslaget i Forsvarskomiteen i Stortinget 24. augustl. Der legges det opp til deltakelse fra politisk hold på Sørlandet. Det tas også initiativ rettet mot de parlamentariske lederne i partiene på Stortinget for å gjøre dem kjent med landsdelens argumentasjon i saken. Det vil bli arbeidet gjennom partiorganisasjonene og ved aktuelle anledninger under Arendalsuka.

Innstillingen skal være ferdig 4.november.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2016 | Skriv ut siden