Med 20 prosent flere søkere siden 2014, er helse- og oppvekstfag det utdanningsprogrammet på Vg1 som har hatt størst vekst i interesse innen videregående opplæring på landsplan de siste årene. Siden i fjor er det over 1000 flere søkere og over 600 flere som har fått skoleplass på Vg1. - Det er veldig fint at så mange ønsker seg til helse- og oppvekstfag. Eldrebølgen gjør at vi trenger mange dyktige folk som kan ta vare på våre eldste. Dette er viktige og trygge jobber, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Størst nedgang i interesse er det for teknikk og industriell produksjon, med ti prosent færre søkere til Vg1 siden 2015. De siste to årene har søkertallene sunket med 20 prosent.

Store kjønnsforskjeller

Som tidligere år er det store forskjeller blant gutter og jenter. Det er spesielt sterk overvekt av jenter som søker og får plass på design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Gutter dominerer i enda større grad på bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

- Jeg oppfordrer både gutter og jenter til å tenke litt mer utradisjonelt. Det er en verdi i seg selv at det jobber folk av begge kjønn i alle yrker. Regjeringen jobber med å flere forslag for å bidra til dette, sier Røe Isaksen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. august 2016 | Skriv ut siden