Lindesnesregionen Næringshage AS har utviklet et opplegg - Prosjekt ZIP - som kobler gründere og etablerte bedrifter med virkemiddelapparatet og andre som kan tilføre kompetanse og kapital. Vest-Agder fylkeskommune har siden 2013 gitt økonomisk støtte til prosjektet. I går besluttet fylkesutvalget at fylkeskommunen vil bidra med ytterligere 400 000 kroner til videreutvikling av prosjektet.

Lindesnes Næringshage skriver følgende om behovet for tilbudet: "Bakgrunnen for prosjektet er at vi i vårt arbeid med næringsutvikling har sett atsvært mange bedrifter ikke forholder seg til, eller finner frem i virkemiddelapparatet.Dette er et problem for bedriftene det gjelder da de ikke griper de mulighetene somfinnes. Det er også et problem for myndighetene, da midlene de bevilger ikke brukesoptimalt. Myndighetene ønsker høyest mulig verdiskaping ut av midlene de bevilger.For å få dette til trenger de høy kjennskap til virkemidlene ute blant bedriftene. ZIP eret system som øker bedriftenes kjennskap til virkemidlene og med det stimuleres til ådrive forskning og utvikling."

Vest-Agder og landsdelen for øvrig står overfor store omstillinger i næringslivet. Det er stort behov for tiltak som kan bidra til å skape nye muligheter og arbeidsplasser iAgder. Støtte til prosjektet "ZIP" vil være i samsvar med både regionale og nasjonale målsettinger og prioriteringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2016 | Skriv ut siden