Etter initiativ fra ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune ble det i forbindelse med Blink skifestival i Sandnes 27. til 30. juli arrangert et dialogmøte mellom politisk ledelse i Vest-Agder- og Rogaland fylkeskommuner, Sirdal kommune samt Norges skiskytterforbund og Sirdal videregående skole. Hovedhensikten med møte var fokuset på Sirdal videregående skole og hva som blir viktig fremover. Det gjelder både for de områdene som en er gode på, men også de utfordringene og hvilke muligheter det gir. På bildet fra venstre: fylkesordfører Vest-Agder Terje Damman, næringssjef Øyvind Sjøtrø, varafylkesordfører Rogaland Marianne Chesak, SVGS Thomas Åbø, sportssjef NSSF Arne Idland, generalsekretær NSSF Rakel Rauntun, ordfører Thor Jørgen Tjørhom og fra NSSF Magne Vikørn og Lene Moen Tønnesen.

Fra skiskytterforbundets side er de tydelige på at samarbeidet med de tre offentlige skolene ligger fast. Dette gjelder Meråker, Nordreisa og Sirdal.  Ikke minst Sirdal har høy prioritet. I tillegg vil det også være noen private skoler som forbundet samarbeider med.

Ordfører Tjørhom orienterte om det pågående arbeidet på Feed skiarena, opprusting av elevheim og la også til det positive samarbeidet som har vært mellom fylkeskommunen og kommunen. Samtidig understreket han viktigheten av fortsatt fokus på oppgradering og utvikling av fylkeskommunens skole i Sirdal.

Fylkesordfører Terje Damman understreket Sirdal sammen med Byremo som to viktige skoler i indre bygder. Han var veldig interessert i å høre hvilke tiltak som forbund og skole hadde som momenter i en total utviklingspakke. Generalsekretær Rauntun fremholdt Internat, treningsanlegg og skolen. For skolens del var skole/miljø og ernæring viktige felt.

Tonstad IL skal arrangere Rulleski-NM i 2017 på Feed skiarena og i samtalen med forbundet kom en også inn på dette feltet.

Thomas Åbø, som representerte Sirdal videregående skole, fikk overfor forbundet og fylkeskommune/kommune frem det flotte samarbeidet, men samtidig også påpekt skolens ønsker. Deriblant var innendørs skytebane og anlegg for rulleskitrening noen av ønskene som ble fremsatt overfor skolens eier.

Det ble også fra skolens side stilt spørsmål om satsingen i Sandnes uten at fylkesvaraordfører eller forbund så dette i konkurranse med Sirdal videregående skole. Fylkesordfører Terje Damman signaliserte ønske om at det ble gjennomført samtaler mellom ledelse i SVGS og Gand videregående skole.

Fylkesordfører Terje Damman understreket, sammen med ordfører i Sirdal og generalsekretæren i forbundet viktigheten av slike samtaler som her ble gjennomført i Sandnes under Blink skifestivalen. Spesielt med tanke på utviklingen av skolen i Sirdal.

Flere bilder under fra standen på Ruten i Sandnes:

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. august 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer