Norge er i en unik global situasjon. Vi går, som eneste land i verden (foruten Island), mot et rekordoverskudd av fornybar kraft. Halvparten av dette overskuddet kommer på Sørlandet. For å kunne bruke kraftoverskuddet til regional grønn vekst, satser en samlet landsdel med næringsliv, stortingspolitikere, kommuner og fylker på etablering av grønne datasentre.

Digitale data huses av servere i datasentre, som bruker mye kraft. De nærmeste fem årene er det forventet at det i Europa vil bli bygd over 200 nye store datasentre. De største datasentre i våre naboland bruker mer kraft enn våre største industribedrifter. Ren kraft, forsyningssikkerhet, kjølig klima og ledig areal er viktige forutsetninger for å kunne realisere drømmen om å hoste store datasentre. Alt dette har Sørlandet.

Europa satser tungt på digitalisering for økt konkurransekraft i industrien. Videre satses det på fornybar kraft fra sol og vind for bedre miljø og økt forsyningssikkerhet. I denne fremtiden vil Norge og Sørlandet spille en viktig rolle. Fra Sørlandet går det i dag strømkabler til to land i EU. På ilandføringsstedene til disse strømforbindelsene har Google (Groningen i Nederland) og Apple (Viborg i Danmark) vedtatt å etablere datasentre for mer enn 15 milliarder kroner. Dette vil gi flere hundre arbeidsplasser i de to landene. Både Apple og Google uttaler at grunnen til etableringene er tilgangen på rimelig, sikker og grønn kraft fra Sørlandet.

Årsaken til at disse etableringene ikke kommer til Agder og Norge er mangelen på flere internasjonale datafiberforbindelser mellom oss og resten av verden. Skal Norge ha som mål å bli en foretrukket aktør for nye datasenter, må fiberinfrastrukturen utbedres. I dag har Sørlandet en stor direkte fiberforbindelse til kontinentet. Målet for regionen er minst to til. Skal dette kunne bli realisert i løpet av de neste par årene, trengs det statlig hjelp.

I mai ba derfor representanter fra Sørlandet Stortinget stille seg bak en norsk satsing på nye internasjonale fiberkabler, slik at arbeidsplasser og en ny grønn industri kan realiseres. Et stort flertall på Stortinget ba regjeringen om bl.a. å svare på hvordan flere fiberkabler bl.a. til Tyskland kan etableres så snart som mulig.

Aktørene som investerer i datasentre, som Bulk Infrastructure i Vennesla har ingen tid å miste. Under Arendalsuka den 18. august inviterer Agderfylkene sammen med Rogaland og Klimapartnere til politisk seminar om hvordan Norge kan legge til rette for bruk av vårt fornybare kraftoverskudd til grønn lagring av data og regional vekst. Stortingsrepresentanter fra flere partier, regjeringen, ulike næringsaktører og Cinia (Finlands fiberkabelselskap som ved hjelp av EU og den finske staten har etablert nye datafibre mellom Finland og Tyskland) er invitert til å bidra.

Vi ser fram til debatten!

Bodil Agasøster
Leder, Sørlandets Europakontor i Brussel

Trond Schrader Kristiansen
Klima- og energirådgiver i Vest-Agder fylkeskommune

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. august 2016 | Skriv ut siden