Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om hvordan fylkeskommunens plan- og miljøseksjon ivaretar forvaltningen av tilskudd- og virkemidler. I orienteringen var et av temaene tildelingen av midler til stedsutvikling. Det ble opplyst at i hovedsak gis midlene til kommunene for utvikling av sentrumsområder. Størstedelen av midlene i 2015 har gått til mulighetsstudier og andre former for arkitektoppdrag som grunnlag for større planarbeid.

Mulighetsstudier skal bidra til at planarbeidet etter plan- og bygningsloven tilføres mer kunnskap om området slik at utbygging av bygninger og anlegg blir best mulig. I 2015 ble det gitt slikt tilskudd til Marnardal, Songdalen, Kristiansand og Flekkefjord kommune. Tilskuddene til Flekkefjord, Kristiansand og Songdalen kommune følger opp vedtatte samarbeidsavtaler. Tildeling av midler til stedsutvikling behandles av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal.

For 2016 prioriteres de historiske byene som en oppfølging av en vedtatt strategi for de historiske byene i Vest-Agder.. Strategien tar for seg hvordan byene kan utvikles uten at særpreget reduseres.

Seksjonen gir i tillegg midler til en stilling knyttet til "Felles planressurs for Åseral, Audnedal og Hægebostad". Fylkeskommunen og kommunene deler 50/50 på utgiftene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer