21 kommuner i landet får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Blant kommunene helt på topp befinner Kristiansand seg. I den nest beste gruppen finner en Vennesla. De skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner. Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA -Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå.

-Vi er glade for at stadig flere kommuner rapporterer om godt kulturminnearbeid. Kommunene er helt sentrale i å ta vare på kulturarven, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Dette er de 21 beste kommunene i rangeringen foruten Kristiansand: Bærum, Folldal, Giske, Hå, Karmøy, Kongsvinger,  Lier, Lillehammer, Nedre Eiker, Oslo, Sandnes, Sauherad, Skedsmo, Ski, Suldal, Sunndal, Sveio, Sørum, Tinn og Tønsberg.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2016 | Skriv ut siden