Jeg håper at Økouka kan være med å stimulere til økt produksjon av økologisk mat i Agder slik at etterspørselen i større grad kan dekkes av norskproduserte varer, sa fylkesordfører Terje Damman da han søndag åpnet Økouka i Agder. Det skjedde under et kick-off arrangement i Hakkebakkeskogen i Dyreparken i Kristiansand. Han ble godt assistert av elever fra Søgne videregående skole under åpningen. . Skolen hadde egen stand der elever delte ut smaksprøver på ferskpresset økologisk juice, solgte grønnkålchips og økologiske brokkoli planter.

Økouka ble startet i Nord-Trøndelag i 2011, og skal være en feiring av norsk økologisk mat.- Økouka er nærmest blitt et nasjonalt arrangement med økouker ti  steder i landet. Det er flott at vi her på sørspissen av landet også skal få oppleve Økouka for første gang. I løpet av uka vil vi se et mangfold av landbruk- og matproduksjon i Norge, sa Damman.

-Etterspørselen etter økologisk mat har økt, særlig de siste årene, og utvalget av økologiske produkter har blitt mye bedre i norske butikker. Likevel er vi langt unna målet om 15 prosent økologisk produksjon og konsum. For å oppnå ambisiøse klimamål er det viktig å endre holdninger og adferd hos befolkningen, og etablere satstinger som stimulerer klimavennlig adferd. Et viktig tiltak er å gi forbrukerne mer kunnskap om økologisk produksjon og tilgang til økologiske varer. Et annet sentralt mål er å bidra til næringsutvikling og økt inntjening for økologiske produsenter og det økologiske landbruket gjennom omdømmebygging og gode opplevelser.  Økouka er et flott eksempel på et arrangement som bidrar til denne kunnskapsspredningen, sa fylkesordfører Terje Damman.

Lenke til Økoukas nettsider.

Økouka 16 Soegne Vgs

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2016 | Skriv ut siden