Tidligere har kun statlige virksomheter kunnet bli tildelt Klarspråkprisen. Nytt av året er at kommuner og fylkeskommuner kan konkurrere om en egen pris. Juryen tar nå imot nominasjoner. - Prisene er et effektivt redskap i arbeidet med å rense språket for mye av den tåketalen som omgir oss. Krøkkete språk er ikke bare en irriterende tidstyv, men skaper også en avmakt som kan virke lammende, sier den nye jurylederen Cathrine Krøger. Hun har i mange år vært litteraturkritiker i Dagbladet..

Om lag en av tre innbyggere har problemer med å forstå innholdet i offentlige dokumenter som brev, skjema og veiledninger. Uklart språk skaper bry for innbyggerne, og stat og kommune må bruke tid på unødige henvendelser og individuell veiledning.

Klarspråksprisen tildeles offentlige virksomheter som har gjort en ekstraordinær innsats for å bruke et skriftlig språk som er godt, klart og brukervennlig.

Temaprisen for 2016 deles ut til et statsorgan eller en kommune/fylkeskommune som har jobbet spesielt med tekst som formidler et negativt budskap med klart, godt og brukervennlig språk. Kandidater til Klarspråksprisen 2016 kan nomineres til og med 21. oktober.

Klarspråksprisen omfatter:

-hovedpris for staten
-hovedpris for kommuner og fylkeskommuner
-temaprisen. Årets tema er klar formidling av negativt budskap
-utmerkelsen «Årets trekkhund» - kan gis til en person fra alle forvaltningsnivåer

Sekretariatet for juryen er Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT. Kommunesektorens organisasjon KS bidrar til sekretariatsarbeidet. Prisen ble opprettet i 2009, og juryen oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

"Statens klarspråkspris" har nå endret navn til "Klarspråksprisen". Les retningslinjene for prisen [lenke til pdf] Mer informasjon om arbeidet med klarspråk finner du på klarspråk.no.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2016 | Skriv ut siden