Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en innstilling i en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Innstillingen er utarbeidet av et rådmannsutvalg. Den er sendt på høring i de syv kommunene: Søgne, Songdalen, Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand samt Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Fylkesutvalgets vedtak innebærer at Vest-Agder fylkeskommune slutter seg til at det for en fremtidig bymiljøavtale etableres et bomsystem i Kristiansandsregionen basert på følgende:

a) 13 bompunkter hvor det lokaliseringen av disse kan bli korrigert av styringsgruppen for Bymiljøavtale-prosjektet

b) En økning av dagens satser på 50 prosent.

c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.

d) Fortsatt timesregel.

e) Rabatt – 20 prosent for lette kjøretøy.

f) Månedstak på 60 passeringer.

g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling av avtalen.

I fylkesutvalgets høringssvar uttrykkes det at antall og plassering av bommene skal være gjenstand for grundig diskusjon før endelig plassering av disse besluttes.  Rettferdighetsprinsippet skal legges til grunn.  Det skal etterstrebes at alle områder i Kristiansand får tilnærmet lik belastning. Det månedlige taket for antall passeringer skal vurderes når man har underlag, som kan brukes til å lage en god prognose for bompengeinntektene.

Bakgrunnen for saken er at det er utarbeidet et forslag til en portefølje av tiltak for en fremtidig Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Selve avtalen skal fremforhandles med staten. Før disse forhandlingene kan starte må regionen fatte et prinsippvedtak om bompengefinansiering. Dette prinsippvedtaket må på plass slik at staten ser at det er en vilje til regional del-finansiering av porteføljen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer