Fylkesutvalget i Aust-Agder hadde denne uken på dagorden en sak om innholdet i en kommende bymiljøavtale for kristiansandsregionen. Fylkesutvalget besluttet at Aust-Agder fylkeskommune ikke tar stilling til innholdet i avtalen, da vi ikke har hatt påvirkning på forhandlingene. Det ble samtidig klargjort at Aust-Agder fylkeskommune vil tilbakeføre merverdikompensasjon for prosjekt langs fylkesvei finansiert med bompenger/bymiljømidler til finansiering av porteføljen.

Arbeidet med en bymiljøavtale i Kristiansandsregionen omfatter kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand samt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Før det kan forhandles om en bymiljøavtale med staten, krever Samferdselsdepartementet at det må være gjort prinsippvedtak om innføring av bompenger.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. september 2016 | Skriv ut siden