Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren i Vest-Agder med tittel: Kjøretimer må gi gyldig fravær for alle elever som tar lappen i den videregående skolene i Vest-Agder. Fylkesordfører Terje Damman vil besvare interpellasjonen i fylkestingets møte i oktober.

Interpellasjonen har følgende tekstinnhold:
"Nye regler for fravær i den videregående skolen er innført for skoleåret 2016/2017. Dette innebærer at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. Rektor gis i spesielle tilfeller muligheten til vise skjønn slik at elever med fravær i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Disse fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring. 

Ifølge utdanningsdirektoratet vil unntak for fravær gis hvis eleven kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Demokratene finner det naturlig at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler også skal være en del av unntaksbestemmelsene. Man skal ikke glemme at arbeidsgivere som oftest krever førerkort når de skal ansette arbeidstakere og det er det naturlig at ungdommen får mulighet til også å ta disse timene på dagtid når trafikken kan være den mest krevende.

Er fylkesordføreren enig med Demokratene i at kjøretimer må godkjennes som gyldig fravær for alle elevene i den videregående skolen i Vest-Agder,  som tar lappen?

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer