Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren i Vest-Agder med tittel: Kjøretimer må gi gyldig fravær for alle elever som tar lappen i den videregående skolene i Vest-Agder. Fylkesordfører Terje Damman vil besvare interpellasjonen i fylkestingets møte i oktober.

Interpellasjonen har følgende tekstinnhold:
"Nye regler for fravær i den videregående skolen er innført for skoleåret 2016/2017. Dette innebærer at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. Rektor gis i spesielle tilfeller muligheten til vise skjønn slik at elever med fravær i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Disse fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring. 

Ifølge utdanningsdirektoratet vil unntak for fravær gis hvis eleven kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Demokratene finner det naturlig at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler også skal være en del av unntaksbestemmelsene. Man skal ikke glemme at arbeidsgivere som oftest krever førerkort når de skal ansette arbeidstakere og det er det naturlig at ungdommen får mulighet til også å ta disse timene på dagtid når trafikken kan være den mest krevende.

Er fylkesordføreren enig med Demokratene i at kjøretimer må godkjennes som gyldig fravær for alle elevene i den videregående skolen i Vest-Agder,  som tar lappen?

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer