Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag å innvilge en søknad fra Søgne kommune om fylkeskommunal økonomisk medvirkning til utarbeidelse av et mulighetsstudie for Tangvall. Studiet er med å danne grunnlag for en kommunedelplan for området. Fylkeskommunen bidrar med 225 000 kroner og forutsetter at kommunen bidrar med samme beløp.

I en samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune er sentrumsutvikling i Tangvall et av punktene. I avtalen er det klargjort at fylkeskommunen ønsker å bidra i arbeidet med mulighetsstudie og utomhusplan for torgområdene med faglige og økonomiske ressurser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Mandal Museum
  av jto, 20.04.17

  Positiv høringsuttalelse til utkast en kommunedelplan for kulturminner i Mandal

  Les mer
 • Varnes Fyr
  av jto, 31.03.17

  Går inn for at fire friluftsområder i Vest-Agder får status om statlig sikring

  Les mer