Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Elever som fikk karakteren 1 i vår, kan gå opp til det som kalles ny, utsatt og særskilt eksamen. Hvis det gjelder deg, har du fått et brev fra skolen din med beskjed om dette. Alle andre må ta eksamen som privatist.

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Vest-Agder fylkeskommune eksamensforberedende kurs i norsk, matematikk, naturfag, engelsk, spansk og tysk. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen på privatistweb.no, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding. Du kan lese mer om privatisteksamen her.

Kontakt rådgiver ved skolen din, eller Karriere Lindesnes (Hilde eller Grethe), hvis du har spørsmål om kursene. Tlf 38 27 87 00, e-post post@karrierelindesnes.no. E-posten merkes med Høstkurs.

Her finner du kursliste, og ser hvilke eksamener de forskjellige kursene forbereder deg til.

Kurs som ikke får nok deltakere, kan bli avlyst.

Du finner påmeldingsskjema her. Påmeldingsfrist: 15. september.   

Se timeplaner og mer informasjon om kursene her.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. september 2016 | Skriv ut siden