Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden er i landstoppen. Det er grunn til å si at skolene og lærebedriftene i fylket gir et betydelig opplæringsbidrag. Dette støttes også i rapporten "Skolekvalitet i videregående opplæring", utarbeidet av Senter for økonomisk forskning ved NTNU. Her får Vest-Agder høyest score av samtlige fylker på gjennomføringsresultatet ut fra elevenes forutsetninger fra grunnskolen. Dette fremgikk i en orientering for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning i går.

Hovedutvalget vil at arbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring skal videreføres. De gode tiltakene skal kontinuerlig forbedres og videreutvikles.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. Operasjonalisert er målet av 77 prosent av ungdommene skal bestå videregående opplæring i løpet av fem år.

Gjennomføringsgraden for ungdom bosatt i Vest-Agder forbedres stadig. Etter en fremgang på nærmere tre prosent-poeng ved målingene i 2012 til 2014, fortsetter fremgangen med ytterligere 0,4 prosent-poeng ved målingen høsten 2015. I praksis betyr dette at cirka 90 flere ungdommer årlig oppnår vitnemål fra videregående opplæring. 4,9 prosent av ungdommene er fortsatt i videregående opplæring. 6,1 prosent har fullført opplæringen uten å bestå, mens 14,5 prosent har sluttet i opplæringen.

Gjennomføringsgraden er betydelig høyere på studieforberedende utdanningsprogram enn for yrkesfag, både i Vest-Agder og nasjonalt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. september 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer