Hvordan står det til med ytringskulturen i norske kommuner og fylkeskommuner? Kan ansatte fritt uttale seg, og blir de godt nok ivaretatt dersom de varsler om kritikkverdige forhold? Et nytt forskningsprosjekt skal gi svar, melder KS på nettsidene.

KS står bak prosjektet, som utføres av Forskningsstiftelsen Fafo. Målet med prosjektet er å gi konkrete råd til KS' medlemmer om hvordan ytringsfriheten kan bli sikret best mulig i arbeidsforholdet og hvordan å etablere gode varslingsrutiner. 

Et klima som tillater ytring?
Selv om god ytringskultur og gode varslingsrutiner er et mål for hele kommunesektoren, vet vi lite om hvordan det faktisk står til rundt om i landet. Er det et klima som tillater arbeidstakere å ytre seg, eller blir ytringsfriheten begrenset? Er det trygt å varsle? Og hvordan står det egentlig til med varslingsrutinene?

I prosjektet skal forskerne blant annet se på

-ytringskulturen i kommuner og fylkeskommuner
-om ytringsfriheten er begrenset og eventuelt på hvilken måte
-om det skjer gjengjeldelse ved varslingssituasjoner
-hvordan det går med personer som varsler

- Målet med prosjektet er å få kunnskap om situasjonen i kommuner og fylkeskommuner, sier fagansvarlig i KS Advokatene, Solfrid Vaage Haukaas

- Dette vil kunne bidra i KS´ arbeid for å sikre de ansattes ytringsfrihet, sikre varsleres vern mot gjengjeldelse og hjelpe kommunene til å utvikle gode varslingsrutiner.

Bakgrunn for prosjektet
Hovedstyret i KS ønsket mer kunnskap om temaet og bevilget tidligere i år 900 000 kroner til prosjektet. 

KS starter opp prosjektet fordi det er behov for å vite hvordan forholdene faktisk er i kommunene og fylkeskommunene. Kunnskapen denne forskningen gir, vil være med på å gi en god verktøykasse til medlemmene.

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerett, og det skal mye til for å begrense denne. En god ytringskultur er viktig for å håndtere kritikk og andre meningsutvekslinger på en best mulig måte. En slik kultur og gode varslingsrutiner er også et virkemiddel for å avdekke kritikkverdige forhold.

Ytringsfrihet et hett tema

Ytringsfrihet og varsling er et hett tema om dagen. Sivilombudsmannen har uttalt at det er viktig å styrke ansattes ytringsfrihet, og kommunalminister Jan Tore Sanner har oppfordret alle kommuner og fylkeskommuner til å arbeide med å sikre ytringsfriheten.

Stortinget har vært opptatt av hvordan varslingsrutinene fungerer, samtidig som regjeringen nå har lagt frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som vil styrke vernet av varslere.

 

Kilde: KS

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden