Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte tirsdag at fylkesutvalget i kommende møte 11. oktober skal bevilge 500 000 kroner til en arkitektkonkurranse til et nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet på Odderøya i Kristiansand. En eventuell bevilgning fra fylkeskommunen forutsetter at museet og Kristiansand kommune bevilger tilsvarende beløp.

Odderøya skal utvikles som museumsområde ved at Vest-Agder-museet gis hovedansvar for å forvalte og formidle kulturminnene på øya på en slik måte at historien om Kristiansand kan oppleves av alle. Dette skal skje i samarbeid med flere aktører, herunder Kristiansand kommune og de etablerte frivillige miljøene på øya. Samtidig skal Nodeviga være en arena for formidling av regionens kystkultur og byfjordens historie.

Museumsbygget skal inneholde både faste utstillinger og arealer til skiftende utstillinger. De faste utstillingene skal både fortelle Kristiansands historie, regionens historie og hvordan by og omland har virket inn på hverandre. Deler av bygget vil også bli viet til å vise frem noe av regionens maritime historie, blant annet båter som ikke lengre tåler å ligge på vann. Museumsbygget vil være et viktig supplement til museumshavna, Bragdøya og Bredalsholmen.

Bygget skal også være et "reklamevindu" for de andre museumsavdelingene i fylket, samt et møtepunkt mellom frivillige lag og foreninger og Vest-Agder-museet som profesjonell kulturhistorisk institusjon. Som ledd i dette ønsker museet også å kunne videreutvikle sitt arbeid med å tilby blant annet hjelp og utstyr til frivillige lag og foreningers egne utstillinger og formidlingstiltak. Bygget vil i liten grad inneholde kontorfunksjoner, da dette løses i eksisterende bygningsmasse. Museet har også tatt ut foredragssal siden dette behovet nå anses løst i Kilden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer